درباره ما

پایگاه خبری سیرجان ورزشی به عنوان اولین سایت خبری اختصاصی ورزشی سیرجان به علت نیاز رسانه‌ای و لزوم وجود یک رسانه مجازی در فضای سایبری موفق شد در تاریخ 99/4/30 مجوز رسمی خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره رهگیری 86644 اخذ نماید و فعالیت رسمی خود را از همان زمان نیز آغاز کرده است.

سیرجان به عنوان شهر صنعت، فرهنگ و رسانه شناخته میشود و با توجه به اینکه تعداد تیم های زیادی به عنوان نمایندگان سیرجان در لیگ های مختلف ورزشی در بخش بانوان و آقایان کشور از جمله فوتبال، والیبال، فوتسال، بسکتبال، کشتی و دیگر ورزش‌های رزمی و انفرادی که در سطح اول کشوری حضور دارند میتوان عنوان (ورزش) را هم به القاب این شهرستان اضافه کرد.

از آنجایی که به شدت جای خالی یک رسانه ورزشی که تمامی اخبار از رشته های مختلف ورزشی را به خوبی پوشش دهد در سیرجان حس میشد، پایگاه خبری سیرجان ورزشی سعی دارد این مسئولیت را به خوبی به دوش بکشد و امید است که بتواند با عمل به رسالتی شرافتمندانه در جهت ارتقاء و پیشرفت ورزش شهرستان سیرجان به وظیفه خود عمل نماید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی عوض نژاد
سردبیر: مسلم عوض نژاد